Calculator
Privacyverklaring

Enstall Privacyverklaring

1. Algemeen

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke basis wij, Enstall, persoonsgegevens verwerken die wij van u kunnen verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, contact met ons opneemt (zoals via de telefoon, een online contactformulier, per e-mail of anderszins), een bestelling plaatst, gebruik maakt van onze online rekentools, projectaanvragen indient of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief van een van onze business units.

Wij spannen ons in om de privacy van de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, te respecteren en te beschermen. Al uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG“), als ook alle lokale wettelijke bepalingen die de privacy van gegevens implementeren of hierop betrekking hebben, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd worden. Deze Privacyverklaring is van toepassing samen met onze Cookieverklaring, die beschikbaar is op onze website.

2. De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens

Wanneer u te maken heeft met een van onze Enstall bedrijven (elk een ”Bedrijf” en samen de ”Bedrijven”), zal de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens het Bedrijf zijn dat beslist hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt (afhankelijk van met wie u contact opneemt binnen onze organisatie, welke online diensten u gebruikt etc.). Voor het beheer van de Enstall website in de EU, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens Enstall EU Holding B.V., een Nederlandse naamloze vennootschap geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 91033349. Andere bedrijven in de EU die de beheerder van jouw gegevens kunnen zijn, zijn:

Sunfer Estructuras S.L.
Camino de la Dula s/n
46687 – Albalat de la Ribera
Valencia, Spanje
Telefoon: +34 962 49 23 22
E-mail: info@sunferenergy.com
Spaans BTW nummer: ESB-96915855

Enstall Global Support Services B.V.
Strawinkskylaan 567
WTC Tower 10
Level 5
1077 XX Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 020 303 4040
E-mail: info@Enstall.com

Enstall EU Holding B.V.
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederland
Telefoon: +31 020 303 4040
E-mail: info@Enstall.com

Enstall Innovation B.V.
Strawinkskylaan 567
WTC Tower 10
Level 5
1077 XX Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 020 303 4040
E-mail: empowers@enstall.com

Esdec B.V.
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederland
Telefoon: +31 850 702 000
E-mail: info@esdec.com

PanelClaw B.V.
Munsterstraat 7
7418 EV Deventer
Nederland
Telefoon: +31 851 145 000
E-mail: customersupport@panelclaw.eu

BluBase B.V.
Siegenstraat 5
8028 PM Zwolle
Nederland
Telefoon: +31 858 000 501
E-mail: info@blubase.com

Waar in deze Privacyverklaring wordt verwezen naar ”wij”, ”onze”, of ”ons”, wordt het Bedrijf bedoeld welke de verwerkingsverantwoordelijke is van uw gegevens.

3. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, contact met ons opneemt, een bestelling plaatst, onze online rekentools gebruikt, projectaanvragen indient of wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, kunnen wij de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Uw domeinnaam, IP-adres, en/of geanonimiseerde gebruikersidentificatie
 • Welke internetbrowser u gebruikt
 • Het apparaat en/of de gebruikersomgeving dat u gebruikt
 • De oorsprong van uw bezoek aan onze website (zoals via een Google zoekresultaat, via onze Facebook-pagina, etc.)
 • Uw surfgedrag en activiteit op onze online diensten (zoals wat u bekijkt op de website, waar u op klikt, hoeveel tijd u doorbrengt op de website, etc.)
 • Welke online advertenties u van ons bekijkt
 • Uw gebruikerservaring van onze online diensten
 • Uw volledige naam
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijf
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bestelgeschiedenis en betalingsgegevens
 • Hoe vaak u onze nieuwsbrief opent en of u klikt op buttons en links naar onze website
 • Uw verzoeken
 • Uw inzendingen voor promoties, wedstrijden of enquêtes
 • Alle aanvullende informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt (zoals e-mails, telefoongesprekken, brieven, informatie uit online contactformulieren, persoonlijke informatie etc.)

4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, hangt af van de manier waarop u van onze online diensten gebruikmaakt, hoe u contact met ons opneemt, een bestelling plaatst, onze online rekentools gebruikt, projectaanvragen indient of u abonneert op een van onze nieuwsbrieven. Sommige gegevens worden automatisch verzameld tijdens uw interactie met onze online diensten. Andere gegevens worden rechtstreeks van u verzameld (zoals informatie die u verstrekt voor een specifiek doel, verzoek, etc.) of met uw toestemming. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming verkrijgen voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens (zoals voor direct marketing). Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke manieren waarop wij uw gegevens kunnen verzamelen:

 • Wanneer u onze website bezoekt en cookies accepteert
 • Wanneer u een account bij ons aanmaakt (zoals voor online tools etc.)
 • Wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven
 • Wanneer u contact met ons opneemt (zoals telefonisch, via een online contactformulier, e-mail, per post of anderszins)
 • Wanneer u een bestelling plaatst, onze online rekentools gebruikt, of projectaanvragen indient
 • Wanneer u uw gegevens of informatie invoert in een online tool of formulier

Onze online diensten kunnen automatisch bepaalde informatie registreren door het gebruik van cookies. Raadpleeg onze afzonderlijke Cookieverklaring voor meer informatie.

5. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Het is voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen voor verschillende doeleinden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met u opnemen als wij geen beschikking hebben over uw e-mailadres, naam of telefoonnummer en is een adres nodig waar producten naartoe gezonden kunnen worden. Daarnaast verzamelen wij ook bepaalde gegevens voor marketingdoeleinden (met uw specifieke toestemming), bijvoorbeeld uw e-mailadres wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke redenen waarom wij uw gegevens verzamelen:

 • Om de door u gevraagde producten en diensten te leveren (zoals offertes, aanbevolen lay-outs, productmonsters, productliteratuur, aanbiedingen, berekeningen met behulp van online tools, projectaanvragen, onze nieuwsbrief, etc.)
 • Om bestellingen te verwerken en producten te verzenden
 • Om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld over bestellingen of om vragen te beantwoorden wanneer u contact met ons heeft opgenomen
 • Om uw accounts te beheren en u ondersteuning/klantenservice te kunnen bieden
 • Om onze bestaande of potentiële zakenrelatie te beoordelen
 • Om onze algemene voorwaarden te handhaven
 • Om verkoop- en marketingactiviteiten uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van marketingvooruitzichten, het uitvoeren van marktonderzoek, het evalueren van de doeltreffendheid van onze reclame en het beheren van ons merk
 • Om onze zaken te beheren
 • Om onze zaken te evalueren, uit te voeren en te optimaliseren door onze producten en diensten te verbeteren, door de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het beheren van de relaties met onze klanten, het uitvoeren van facturering, boekhouding, auditing, reconciliatie en inningsactiviteiten
 • Om u de beste en meest persoonlijke klantenervaring te bieden
 • Om uw surfgedrag en ervaring met onze online diensten te verbeteren

De rechtsgrondslag van de door ons uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten is afhankelijk van het soort gegevens dat wij verwerken en van het doel van de verwerking. De rechtsgrondslag van de verwerking kan het volgende omvatten:

 • Uitvoering van ons contract: wij mogen uw persoonsgegevens verwerken om (i) met u te communiceren voordat wij een zakelijke relatie met u aangaan, en/of (ii) onze producten en diensten te leveren en om een contract met u uit te voeren. Wij hebben uw contactgegevens bijvoorbeeld nodig om uw bestellingen te verwerken en de gevraagde producten te verzenden.
 • Legitiem belang: wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer het in ons legitiem belang is om dit te doen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens van onze website verzamelen om onze online diensten en de weergave en ervaring van onze website te verbeteren.
 • Toestemming: wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben gekregen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Wettelijke verplichting: wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld belastingwetgeving.

6. Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden genoemd, in overeenstemming met redelijke zakelijke praktijken, ons bewaartermijnen beleid en procedures en toepasselijke wetgeving. Als u zich bijvoorbeeld uitschrijft voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres niet langer nodig voor onze nieuwsbrief en worden uw gegevens verwijderd van onze mailinglijst. Wij zullen uw gegevens niet bewaren als wij wettelijk verplicht zijn deze te verwijderen (bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden).

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen (zoals fysieke, elektronische en administratieve waarborgen) om alle gegevens die wij verzamelen te beschermen tegen ongeoorloofde of onjuiste toegang. Wij beperken de toegang tot informatie over u tot de werknemers die toegang tot deze informatie moeten hebben om de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden te bereiken.

8. Wat zijn uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming?

Onder voorbehoud van specifieke wettelijke vereisten en mogelijke beperkingen, kunt u de volgende rechten hebben onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • U heeft het recht om informatie te verkrijgen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen, evenals over bepaalde aspecten van onze gegevensverwerkingsactiviteiten, waaronder de doeleinden van de verwerking en de ontvangers van uw gegevens.
 • Op uw verzoek zullen wij de onnauwkeurige of onvolledige gegevens die wij over u hebben opgeslagen, rectificeren.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gewist, indien dit niet in strijd is met andere wettelijke bepalingen (bijv. wettelijke bewaartermijnen) of een zwaarder wegend belang van onze kant (bijv. voor de verdediging van onze rechten en vorderingen).
 • U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. In dergelijke gevallen mogen wij de gegevens alleen gebruiken voor bepaalde beperkte doeleinden die in de wet zijn vastgelegd.
 • U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op onze legitieme belangen of het algemeen belang op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden en u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken. Indien wij een dergelijk bezwaar van u ontvangen, zullen wij de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten.
 • In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of uw gegevens naar een derde partij te laten overdragen.
 • Bovendien heeft u het recht om een aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met toekomstige werking te allen tijde in te trekken. Wij wijzen u erop dat als u uw toestemming intrekt, dit niet betekent dat de gegevensverwerking die wij voorafgaand aan ontvangst van een dergelijk verzoek hebben uitgevoerd, onwettig is.
 • U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Wij raden u echter aan eventuele klachten altijd eerst aan ons te richten. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bijvoorbeeld gevestigd is in het land waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek heeft. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU (inclusief voor Spanje en Nederland) vindt u hier.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, of als u vragen heeft met betrekking tot onze gegevensverwerkingsactiviteiten, kunt u per e-mail of telefoon een verzoek bij ons indienen:

 • E-mail naar data@enstall.com
 • Bel ons:
  • In Nederland: +31 85 070 2000
  • In Spanje: + 34 962 49 23 22

9. Hoe worden uw gegevens gedeeld?

In het algemeen zullen wij de door ons verzamelde gegevens niet delen met derden en gelieerde ondernemingen, behalve zoals hieronder uiteengezet. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met geautoriseerde zakelijke of ondersteunende partners of externe dienstverleners die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals het verwerken van creditcardbetalingen, het bieden van klantenondersteuning en marketingassistentie, het uitvoeren van verkoopanalyses, het ondersteunen van de functionaliteit van onze website, het voldoen aan uw verzoeken, het beheer van wedstrijden, promoties en enquêtes, het faciliteren van de salarisadministratie en het communiceren van een van onze nieuwsbrieven. Deze derde partijen zullen toegang hebben tot uw gegevens voor zover dit nodig is om hun diensten uit te voeren, echter is het de derde partijen niet toegestaan om uw gegevens te delen of te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan een derde voor marketingdoeleinden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie in de volgende gevallen openbaar maken:

 • Als het noodzakelijk is voor een transactie of verzoek dat u zelf heeft gedaan
 • Als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of door een gerechtelijk bevel
 • Als wij moeten voldoen aan een rechtmatig juridisch verzoek van een wettelijke autoriteit of overheidsfunctionaris
 • Als wij van mening zijn dat wij dit moeten doen om financieel verlies of lichamelijke schade te voorkomen
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen of te verdedigen of om ons te verdedigen tegen juridische claims
 • In verband met vermoedelijke of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, zoals websites van geautoriseerde distributeurs, verkoopfilialen, externe dienstverleners, etc. Wij hebben geen controle over de inhoud, de beveiliging of de privacy praktijken op deze sites, en wij raden u aan de privacyverklaringen van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van plug-ins, zoals social share buttons of een like button (bijvoorbeeld voor sociale media websites zoals Facebook, etc.). Plug-ins, inclusief het laden, gebruik en de werking ervan, vallen onder de privacyverklaring van de derde partij.

Wanneer het noodzakelijk is om uw gegevens over te dragen aan een ontvanger buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij voldoen aan alle overdrachtsvereisten die van toepassing zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt een kopie opvragen van de regelingen die wij hebben getroffen met ontvangers die buiten de EU en de EER zijn gevestigd door contact met ons op te nemen via e-mail (data@enstall.com) of telefonisch (in Nederland: + 31 85 070 2000 // in Spanje +34 962 49 23 22).

10. Wijzigt deze Privacyverklaring ooit?

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen om er zeker van te zijn dat u over de meest actuele informatie beschikt over onze activiteiten inzake gegevensverwerking. De datum van de laatste versie van deze Privacyverklaring staat hieronder vermeld.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2024