Calculator
PanelClaw steunt de Solar Power Europe verklaring tegen importheffingen

Solar Power Europe heeft een verklaring gepubliceerd tegen importheffingen voor de solarsector. PanelClaw steunt deze verklaring omdat PanelClaw juist staat voor een versnelling van de energietransitie in Europa. De voorgestelde importheffingen zien wij eerder als een rem op die transitie.

In het kort geeft de verklaring van Solar Power Europe een toelichting op de EU-doelstelling van 42,5% hernieuwbare energie in 2030, inclusief een zonnedoelstelling van 600 GW in 2030. Dit vereist een aanzienlijke versnelling van de uitrol van zonne-energie in de Europese Unie (“EU”). Het opleggen van importheffingen aan solar PV-producten vertraagt de uitrol alleen maar. PanelClaw staat hier volledig achter en wij zullen ons inzetten voor de reshoring van de Europese opwekking van zonne-energie, inclusief de EU-doelstelling om de opwekkingscapaciteit van zonne-energie terug te brengen tot een minimum van 30 GW in 2025 in de hele toeleveringsketen van solar-PV.

We willen benadrukken dat het essentieel is om de juiste instrumenten te kiezen om dit te bereiken. In het belang van de economische welvaart van de EU en de toekomstige groei van de zonne-energiesector in de EU, roepen we de Europese Commissie op om geen onderzoek te starten naar importheffingen omdat het mogelijk leidt tot het opleggen van tarieven op geïmporteerde fotovoltaïsche producten.

Download Joint statement opposing trade defense measures